یکی از امکانات منحصر به فرد دانشگاه اراک وجود آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپ های پایدار   است.  آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار، اولین و تنها مرکز تخصصی آنالیز ایزوتوپ های پایدار در کشور می­ باشد که در سال ۱۳۹۶ در دانشگاه اراک تاسیس شده است. این آزمایشگاه قسمتی از مجموعه آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه اراک بوده و به ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مرتبط با ایزوتوپ های پایدار سبک در حوزه­ های هیدرولوژی، زمین­ شناسی، هواشناسی، نفت و گاز، علوم تغذیه، جرم­ شناسی، باستان­ شناسی، کشاورزی، محیط زیست و شیمی می­ پردازد. این آزمایشگاه با اتکاء بر دانش و تجربیات کادر مجرب و آموزش دیده خود تمام تلاش خود را در جهت بهینه ­سازی روشهای آنالیزی به طور مداوم بکار می­ گیرد تا نتایج حاصله با پیشرفته ترین آزمایشگاههای ایزوتوپی در سراسر جهان قابل مقایسه باشد ( در این ارتباط شرکت در آزمونهای مهارت در سطح بین ­المللی در دستور کار قرار دارد). هدف اصلی این آزمایشگاه به دست آوردن دقیق­ ترین نتایج در یک بازه زمانی قابل قبول، پوشش نیاز­های مشتریان و در نهایت کسب حداکثر رضایتمندی آنها می­ باشد. شایان ذکر است ارائه این گونه خدمات برای نخستین بار در کشور صورت گرفته و اساتید و دانشجویان و صاحبان مشاغل تخصصی را از ارسال نمونه جهت انجام آنالیز ایزوتوپ های پایدارسبک به خارج از کشور بی­ نیاز می­ گرداند. امروزه یکی از پرسش های اساسی در علوم شیمی˓ بیولوژی و علوم تغذیه منشاء یابی جغرافیایی و تشخیص اصالت مواد مختلف می باشد، اینکه منبع مورد استفاده در ساخت مواد مختلف از کجا و چگونه بدست آمده اند. اندازه گیری نسبت ایزوتوپ پایدار یکی از ابزارهای مدرن برای پاسخگویی به این پرسش هاست. اسپکتروسکوپی جرمی نسبت ایزوتوپی مستقر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک به همراه گستره وسیعی از تجهیزات جانبی جهت آماده سازی نمونه های مختلف اعم از جامد، مایع و گاز قادر است به نحو کارآمدی این آنالیزها را به انجام رسانیده و نسبت ایزوتوپهای سنگین به سبک را با نهایت دقت و صحت بدست آورد.