شماره تماس دبیرخانه سمینار: 32627520-086  و یا 08634173575

 در صورت داشتن سوال یا بروز مشکلی می نوانید با دبیرخانه سمینار تماس بگیرید.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
راهنمای تکمیل ثبت نام و پرداخت هزینه ها:

مرحله اول:

  پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران جهت شرکت در نهمین سمینار شیمی و محیط زیستنوع ثبت نام

هزینه (ریال)

دانشجویان عضو انجمن شیمی ایران

250/000

اعضاء هیأت علمی عضو انجمن شیمی ایران (اعضای پیوسته یا وابسته)

500/000

افراد غیرعضو انجمن اعم از دانشجو، عضو هیأت علمی و سایرین

750/000


دقت کنید پرداخت مبلغ فوق جزیی از درآمدهای انجمن از برگزاری سمینار مذکور می باشد و شامل عضویت در انجمن شیمی ایران نمی باشد.


این با عضویت در انجمن شیمی متفاوت است.


حتی در صورت تمایل به عضویت در انجمن (پرداخت هزینه 35 هزار تومان برای دانشجو و برای سایرین 70 هزار تومان)، باز شما ملزم به پرداخت مبالغ (25 هزار تومان برای دانشجو و 50 هزار تومان برای سایرین) خواهید بود.


  روز سمینار تمامی پرداخت های مربوط به انجمن شیمی مستقیما توسط نماینده آن ها کنترل خواهد شد از این جهت برای جلوگیری از اتلاف وقت و سردرگمی شرکنندگان محترم در روز سمینار،  بر پرداخت این هزینه در این زمان، تأکید داریم.


برای چه 1 مقاله و یا حتی 3 مقاله نیز شما فقط یکبار حق ثبت نام انجمن را پرداخت کنید.


* پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران برای کلیه شرکت کنندگان (به جز شرکت کننده همراه) الزامی هست.

** نحوه پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران:
شرکت کنندگان لازم است حق ثبت نام را طبق جدول ارائه شده به نام انجمن شیمی ایران از طریق درگاه اینترنتی


https://www.ics.ir/Services/detail/2034/


واریز نمایند و تصویر فیش واریز شده یا ( تصویر صفحه ی پرداخت آنلاین ) را در فایل pdfی که در ادامه این صفحه توضیح داده شده است قرار دهید. جهت دریافت تاییدیه پرداخت از انجمن شیمی ایران یا در هرگونه سؤال یا مشکلی در مورد پرداخت این هزینه با دبیرخانه انجمن شیمی به شماره های 02188808066 و 02188908259 تماس  حاصل فرمائید.


این هزینه مستقیماً به حساب انجمن شیمی واریز می گردد و حتی افرادی که کارت عضویت در انجمن شیمی را دارند ملزم به پرداخت این هزینه جهت ارائه مقاله در این سمینار می باشند. این هزینه  غیرقابل استرداد می باشد.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرحله دوم:

 در بخش نوع عضویت*:

 

انواع عضویت: 

 • دانشجوی در حال تحصیل: دانشجوی در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد یا دکترا که مقاله ای به سمینار نفرستاده و یا مقاله وی مورد پذیرش واقع نشده است.برای تأیید عضویت وی حتما نیاز به کارت دانشجویی معتبر است. هزینه حق ثبت نام جهت شرکت در سمینار: 175 هزار تومان

 • هیئت علمی، دانشجوی فارغ التحصیل، یا شرکت کننده آزاد: فردی غیر دانشجو، که مقاله ای به سمینار نفرستاده و یا مقاله وی مورد پذیرش واقع نشده است. هزینه حق ثبت نام جهت شرکت در سمینار: 300 هزار تومان

 • دانشجوی در حال تحصیل دارای مقاله پذیرفته شده: دانشجوی در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد یا دکترا که مقاله وی برای ارائه به صورت  پوستر یا سخنرانی مورد پذیرش واقع شده است. این شخص می تواند نویسنده مسئول، نویسنده ارائه دهنده و یا جز سایر نویسندگان درج شده در  مقاله مورد پذیرش باشد.  برای تأیید عضویت وی حتما نیاز به کارت دانشجویی معتبر است. هزینه حق ثبت نام جهت شرکت در سمینار: 150 هزار تومان

 • هیئت علمی، دانشجوی فارغ التحصیل، یا شرکت کننده آزاد دارای مقاله پذیرفته شده: فردی غیر دانشجو، که مقاله وی برای ارائه به صورت  پوستر یا سخنرانی مورد پذیرش واقع شده است. این شخص می تواند نویسنده مسئول، نویسنده ارائه دهنده و یا جز سایر نویسندگان درج شده در  مقاله مورد پذیرش باشد. هزینه حق ثبت نام جهت شرکت در سمینار: 250 هزار تومان

 •  

  شرکت کننده همراه یا شرکت  در سمینار صرفا جهت شرکت در کارگاه های اموزشی: بسته هدایا داده نمی شود.   هم چنین به شرکت کننده همراه  گواهی شرکت در سمینار  تعلق نمی گیرد.

   

  هزینه حق ثبت نام : 100 هزار تومان.     برای شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی بایستی هزینه انجمن شیمی پرداخت شود .


 

توجه:  دقت کنید نوع عضویت درست وارد شده باشد زیرا نوع عضویت انتخابی بر میزان هزینه و نوع گواهی صادره موثر است.

توجه: در صورت انتخاب اشتباه نوع عضویت، مسئولیت صدور اشتباه گواهی بر عهده خود شخص است.

توجه: در صورتی که پس از بررسی مدارک مشخص گردد که نوع عضویت و به تبع آن پرداخت اشتباه صورت گرفته باشد، موظف به پرداخت میزان اختلاف مبلغ خواهید بود، در غیر این صورت گواهی لازم برای شما صادر نمی گردد.

به علاوه اینکه،  هزینه های پرداختی مازاد نیز، غیر قابل استرداد می باشد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 یک فایل PDF با دقیقا شامل موارد زیر آماده کرده و در همان بخش مدرک لازم جهت تأییدیه نوع عضویت  بارگذاری نمایید:

صفحه اول:

 نام و نام خانوادگی خود هم به فارسی و هم به انگلیسی

در صورت داشتن مقاله پذیرفته شده،  به طور جداگانه برای هر مقاله پذیرفته شده ی خود موارد زیر را بنویسید:

 کد مقاله/ عنوان مقاله/ اسامی کامل نویسندگان (فارسی و انگلیسی) با مشخص کردن مسئول به صورت ستاره دار و ارائه دهنده به صورت زیر خط دار/ ذکر ارائه به صورت پوستر یا سخنرانی بودن مقاله


در صقحه دوم:

 تصویر واضح مدرک مورد نیاز برای تأیید عضویت (برای دانشجویان: کارت دانشجویی)

 در مورد افراد عضو انجمن شیمی: تصویر واضح کارت عضویت در انجمن شیمی ایران دارای اعتبار


در صفحه سوم:

 تصویر واضح تأییدیه یا رسید پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی جهت نهمین سمینار شیمی و محیط زیست مشابه تصاویر زیر

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرحله سوم:

 پرداخت حق شرکت در سمینار و هزینه های خدماتی (اسکان در خوابگاه  دانشجویی و وعده های غذا):

پس از ورود به صفحه شخصی خود به  صفحه فرم شرکت در سمینار به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://9chemenv.araku.ac.ir/performa?_action=reg

در انتخاب روز  و نوع خوابگاه  دانشجویی و وعده های غذایی کاملا دقت نمایید.

پس از پرداخت صورت حساب خود را بررسی نمایید.

در  صورت پرداخت هزینه ثبت نام ، کارت  شرکت در سمینار شما قابل مشاهده خواهد بود.


 برای پرداخت هزینه های خوابگاه و غذا تا 26 مرداد فرصت دارید.