پرداخت هزینه های مربوط به شرکت در سمینار (اجباری) و وعده های غذا (اختیاری) و خوابگاه (اختیاری) می باشد.

اگر در پرداخت  هزینه ها مشکل دارید ابتدا به صورت حساب خود مراجعه نموده و مورد پرداخت نشده قبلی خود را پاک کنید و دوباره جهت پرداخت اقدام نمایید.

 

 

تغییر شماره تماس دبیر خانه سمینار:

 

086-32627520

086-34173575

   

پرداخت هزینه شرکت در سمینار
 

 

پس از بارگذاری فایل بایستی عضویت شما از سوی مدیر سامانه تأیید شود.

می توانید برای تسریع در امر تأیید ، با دبیرخانه سمینار تماس بگیرید.

پس از آن می توانید پرداخت هزینه ها را انجام دهید.


 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در سمینار

دانشجوی در حال تحصیل (شرکت در سمینار بدون مقاله)

قبل از
1398-05-16

1,750,000

ریال
بعد از
1398-05-16

2,000,000

ریال
این هزینه ها مربوط به موارد زیر است:
پذیرایی، بسته هدایا ، کتابچه الکترونیکی خلاصه مقالات سمینار ، و گواهی شرکت در سمینار ،

دانشجوی در حال تحصیل دارای مقاله پذیرفته شده

قبل از
1398-05-16

1,500,000

ریال
بعد از
1398-05-16
رایگان
این هزینه ها مربوط به موارد زیر است:
پذیرایی، بسته هدایا ، کتابچه الکترونیکی خلاصه مقالات سمینار ، گواهی شرکت در سمینار ، و گواهی ارائه (به صورت پوستر / سخنرانی) مقاله

هیئت علمی، دانشجوی فارغ التحصیل، و سایر افراد (شرکت در سمینار بدون مقاله)

قبل از
1398-05-16

3,000,000

ریال
بعد از
1398-05-16

3,500,000

ریال
این هزینه ها مربوط به موارد زیر است:
پذیرایی، بسته هدایا ، کتابچه الکترونیکی خلاصه مقالات سمینار ، و گواهی شرکت در سمینار

هیئت علمی، دانشجوی فارغ التحصیل، و سایر افراد دارای مقاله پذیرفته شده

قبل از
1398-05-16

2,500,000

ریال
بعد از
1398-05-16
رایگان
این هزینه ها مربوط به موارد زیر است:
پذیرایی، بسته هدایا ، کتابچه الکترونیکی خلاصه مقالات سمینار ، گواهی شرکت در سمینار ، و گواهی ارائه (به صورت پوستر / سخنرانی) مقاله

شرکت کننده همراه یا شرکت کننده در سمینار صرفا جهت شرکت در کارگاه های اموزشی

1,000,000

ریال
این هزینه فقط بابت پذیرایی است و در نتیجه بسته هدایا و کتابچه الکترونیکی سمینار داده نخواهد شد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.

خدمات

200,000

ریال
در فاصله نزدیک به سایت مرکزی دانشگاه اراک داخل شهر- جنب پارک امیرکبیر

200,000

ریال
سایت پردیس دانشگاه واقع در منطقه سردشت اراک فاصله نزدیک تا محل برگزاری سمینار

200,000

ریال
در فاصله نزدیک به سایت مرکزی دانشگاه اراک داخل شهر- جنب پارک امیرکبیر

200,000

ریال
سایت پردیس دانشگاه واقع در منطقه سردشت اراک فاصله نزدیک تا محل برگزاری سمینار

200,000

ریال
در فاصله نزدیک به سایت مرکزی دانشگاه اراک داخل شهر- جنب پارک امیرکبیر

200,000

ریال
سایت پردیس دانشگاه واقع در منطقه سردشت اراک فاصله نزدیک تا محل برگزاری سمینار


200,000

ریال

100,000

ریال
بزودی

250,000

ریال
بزودی

300,000

ریال
بزودی

100,000

ریال
بزودی

250,000

ریال
بزودی

300,000

ریال
بزودی