(انجام تمامی مراحل زیر ضروری است)

  1. ورود به صفحه شخصی خود و سپس از طریق     نوع عضویت خود با دقت انتخاب کنید.
  2. مطالعه راهنمای تکمیل ثبت نام
  3. پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران از طریق آدرس https://www.ics.ir/Services/detail/2034/
  4. پرداخت هزینه
  5.  شرکت در کارگاه های آموزشی و پرداخت هزینه کارگاه مورد نظربرای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 استاندارد
1398-06-12 10:30-12:30
50
200,000 ریال
6 آقای رحیمی
2 آشنایی با دستگاه Isotope Ratio Mass Spectrometer ( IRMass) و کاربردهای آن
1398-06-12 14:00-16:00
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک 20
500,000 ریال
2 آقای دکتر ربیعی
3 دوره عملی دستگاه NMR
1398-06-12 16:30-18:30
آزمایشگاه NMR دانشکده علوم پایه 20
250,000 ریال
5 اقای مهندس درویشی
4 دوره عملی دستگاه XRD
1398-06-13 08:00-12:00
آزمایشگاه XRD دانشکده علوم پایه 20
دانشجوی در حال تحصیل (شرکت در سمینار بدون مقاله) 500,000 ریال
هیئت علمی، دانشجوی فارغ التحصیل، و سایر افراد (شرکت در سمینار بدون مقاله) 1,000,000 ریال
دانشجوی در حال تحصیل دارای مقاله پذیرفته شده 500,000 ریال
هیئت علمی، دانشجوی فارغ التحصیل، و سایر افراد دارای مقاله پذیرفته شده 1,000,000 ریال
3 آقای مهندس قاسمی
5 دستگاه HPLC
1398-06-13 10:30-12:30
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک 20
200,000 ریال
6 اقای عبداللهی
6 Green Solvent Selection Guides
1398-06-13 14:00-16:00
50
200,000 ریال
1 آقای دکتر کمال امانی (عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان)
7 دستگاه GC
1398-06-13 14:00-16:00
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه 20
200,000 ریال
8 خانم مسعودی نژاد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.