(انجام تمامی مراحل زیر ضروری است)

  1. ورود به صفحه شخصی خود و سپس از طریق     نوع عضویت خود با دقت انتخاب کنید.
  2. مطالعه راهنمای تکمیل ثبت نام
  3. پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران از طریق آدرس https://www.ics.ir/Services/detail/2034/
  4. پرداخت هزینه
  5.  شرکت در کارگاه های آموزشی و پرداخت هزینه کارگاه مورد نظربرای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

12 شهریور 1398
10:30-12:30

200,000

ریال
ظرفیت: 50
شرکت کنندگان: 6
آقای رحیمی

12 شهریور 1398
14:00-16:00

500,000

ریال
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 2
آقای دکتر ربیعی

12 شهریور 1398
16:30-18:30

250,000

ریال
آزمایشگاه NMR دانشکده علوم پایه
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 5
اقای مهندس درویشی

13 شهریور 1398
08:00-12:00

0

ریال
دانشجویان

500,000

ریال
هیئت علمی/شرکت کننده آزاد

1,000,000

ریال
دانشجوی دارای مقاله پذیرفته شده

500,000

ریال
هیئت علمی/شرکت کننده آزاد دارای مقاله پذیرفته شده

1,000,000

ریال
آزمایشگاه XRD دانشکده علوم پایه
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 3
آقای مهندس قاسمی

13 شهریور 1398
10:30-12:30

200,000

ریال
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 6
اقای عبداللهی

13 شهریور 1398
14:00-16:00

200,000

ریال
ظرفیت: 50
شرکت کنندگان: 1
آقای دکتر کمال امانی (عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان)

13 شهریور 1398
14:00-16:00

200,000

ریال
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 8
خانم مسعودی نژاد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.